PERMATA HATIKU

PERMATA HATIKU
Anak-anak adalah pendorong untuk aku terus melangkah kedepan, mengharungi onak dan duri. Kerana mereka aku masih bertahan dan akan terus menyayangi mereka selama-lamanya.

Wednesday, April 6, 2011

SOPINSODU MIAGAL DITI

Au noilaan...
Sopinsodu miagal diti
Momovusod toinsanan timpu
Nga pomuhandam di omis pomolingos
Do langad.

Sopinsodu miagal diti
Somoonu momosurou oku
Langad toi nangku doho?
Toiko linihuan aku dika
Au noilaan!!!


Kota Kinabalu
April 2011

LANGADON OKU DIKA

Somoonu...
Langadon tomod oku dika
Kakal au kotorimo do katapatan

Somoonu...
Kakal opurimanan rinuol id lahawaku
Soira nokotorimo tapapnu kumoinsan nogi
Kakal opurimanan do hino kod hiti
Langadon tomod oku dika

Somoonu...
Koruba oku do tanak vagu
Ih avantang koongoi-ongoi do turosnu
Ginawoku osodu
Langadku mimbulai
Tinomod nangku do Kinoingan
Momonsoi tulun di miagal do kouvoson
Moi do langad om kinatagakan
Olingasan tosisikap.

Somoonu...
Sosolonku
Kasalaan dit winonsoiku
Ih nokoumbal do momonsoi
Ganit id ginavonu
Romounu di lumuyung.


Ranau, November 2010.

Sunday, April 3, 2011

Selamat Tinggal Gonsurai

Bukan senang untuk mengucapkan
Selamat Tinggal padamu Gonsurai
Suatu ketika dahulu...
Padamu tempat kami berhubung
Padamu tempat kami mengadu

Bukan kami lupa daratan
Bukan kami tidak menghargaimu
Nenek moyang kami yakin padamu
mentera dan petuamu
Jadi panduan dan pelita
Oleh nenek moyangku

Namun tiba masaku
Aku terpaksa mengucap selamat tinggal
Kerana peredaran zaman
Selamat tinggal Gonsurai
Walau kami tidak menganggumu lagi
Namun kami masih menyimpan
Khazanahmu, kepercayaan nenek moyang
Menjadi warisan buat jenerasi baru
Bahawa suatu ketika dulu
Padamu tempat nenek moyangku mengadu
Kepadamu tempat nenek moyangku memohon perlindungan.

Gaung toitom, Sunduk toitom, Sundavang, Kombuongoh
Tetapku simpan sebagai
Warisan pusaka
Yang tinggi nilainya!

Tumodoo kono Gonsurai...


Kota Kinabalu
March 2011